Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Παραστατικών & διαβίβασης
στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ και στους πελάτες

myDATA CONNECT

από την IMPACT

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

IMPACT Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
& B2B ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

WeDoConnectmyData

Οφέλη για την εταιρεία

Λειτουργική αποδοτικότητα

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή τιμολογίων μεταξύ πελατών ή προμηθευτών. Κατάργηση χρήσης φορολογικών μηχανισμών.

Αύξηση παραγωγικότητας

Μείωση του χρόνου της καθημερινής διαχείριση των τιμολογίων.

Εγγυημένη παράδοση

Παράδοση εγγράφων πάντα εγκαίρως, χωρίς χαμένα ή λανθασμένα τιμολόγια.

Μείωση κόστους

Σημαντική μείωση του κόστους που σχετίζεται με την παραδοσιακή διαδικασία διαχείρισης τιμολογίων (εκτύπωση, αποθήκευση, χειρισμός, ανάκτηση κ.λπ.).

Φορολογικά κίνητρα

Περιορίζεται κατά δύο (2) έτη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

H δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της αποσβένεται προσαυξημένη κατά 100%.

Η δαπάνη για την διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών εσόδων κατά το πρώτο έτος χρήσης της λύσης, αναγνωρίζεται ως έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένη κατά 100%.

Μειώνεται σε 45 ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, για τα φορολογικά έτη χρήσης της λύσης.

Η λύση myDATA connect
υποστηρίζει συνοπτικά τις παρακάτω λειτουργίες:

Αυθεντικοποίηση προέλευσης και διασφάλιση ακεραιότητας περιεχομένου των τιμολογίων που εκδίδει ο Υπόχρεος.

Διαβίβαση & ενημέρωση της εφαρμογής myDATA της ΑΑΔΕ.

Ενημέρωση του ERP του Υπόχρεου με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης και ενημέρωσηςτου myDATA.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του.

Αποστολή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στους πελάτες/παραλήπτες του Υπόχρεου με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης και ενημέρωσης του myDATA.

Επωφελήσου

από τον συνδυασμό της υποχρέωσης ενημέρωσης της εφαρμογής myDATA με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Δημόσιο Τομέα
Β2G e-Invoicing

Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει πλέον ηλεκτρονικά τιμολόγια από τους προμηθευτές του, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Νορβηγία και η Ιταλία, έχουν προχωρήσει ήδη σε υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων. Αντίστοιχα, η υποχρεωτικότητα αναμένεται να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα στο άμεσο χρονικό διάστημα με πολύ σημαντικά οφέλη τόσο για το δημόσιο όσο και για τους προμηθευτές. Τεχνικά η αποστολή στοιχείων τιμολογίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του δικτύου PEPPOL και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τιμολογίου (BIS3 format).

Η IMPACT προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για την κάλυψη της παραπάνω υποχρέωσης. Μέσω του ιδιόκτητου PEPPOL Access Point της IMPACT τα τιμολόγιά σας δρομολογούνται άμεσα και με ασφάλεια στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή ενώ παράλληλα η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών συμβούλων της IMPACT σας καθοδηγεί καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης παρέχοντάς σας κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Δείτε εδώ πως θα καλύψετε τις ανάγκες σας για ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το δημόσιο μέσω της IMPACT.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οφέλη από τη συμμετοχή
στην παραπάνω διαδικασία:

Aυτοματοποιημένη & ασφαλής διαδικασία

Μείωση λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων

Ενημέρωση κατάστασης επεξεργασίας τιμολογίου

Κύρια πλεονεκτήματα

Ασφάλεια και διαφάνεια συναλλαγών

Μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά σας, με ασφάλεια μέσα από το εγκεκριμένο δημόσιο δίκτυο δεδομένων (PEPPOL) και πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση βελτιώνετε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας και τον τρόπο επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας. Παράλληλα, αποφεύγετε σφάλματα που συχνά εμφανίζονται στο παραδοσιακό μοντέλο τιμολόγησης.

Μείωση διαχειριστικού κόστους

Η έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το Δημόσιο σας βοηθάει να μειώσετε σημαντικά τα λειτουργικά έξοδά σας, καθώς δεν χρειάζεται να εκτυπώνετε και να αποστέλλετε έντυπα παραστατικά. Επιπλέον, απαλλάσσεστε από περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής ή απώλειας παραστατικών από την πλευρά του Δημοσίου.

Κατάσταση επεξεργασίας τιμολογίου

Ο προμηθευτής θα μπορεί πλέον να ενημερώνεται άμεσα εάν το τιμολόγιο έχει παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια αναθέτουσα αρχή, εάν έχει εγκριθεί και το πιο σημαντικό εάν έχει προχωρήσει στην πληρωμή.

Βελτίωση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων

Το Δημόσιο επεξεργάζεται πιο γρήγορα τα τιμολόγιά σας. Τα τιμολόγιά σας αποπληρώνονται έγκαιρα και έχετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών της επιχείρησής σας.

myDATA connect, μια από τις λύσεις

που συνθέτουν το όραμα
του Paperless γραφείου

IMPACT
ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης
& B2B λύσεων στην ΝΑ Ευρώπη

IMPACT, η πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα

7 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες (fortunegreece.com) έχουν επιλέξει τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της IMPACT, ενώ περισσότερες από 50.000 εταιρίες και 200.000 χρήστες σε 100 χώρες χρησιμοποιούν σήμερα τις λύσεις μας.

Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος του δικτύου Peppol, πιστοποιημένη ως PEPPOL Access Point

αποτελώντας τον κορυφαίο πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η υποστήριξη του Πελάτη είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας

Σε λιγότερο από 20’ η ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων μας αντιμετωπίζει κάθε αίτημα υποστήριξης.

IMPACT, μέλος του Δ.Σ του EESPA (European e-Invoicing Service Providers Association)

με διαρκή συμμετοχή σε μεγάλα Ευρωπαϊκά έργα, αποκομίζοντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία.

H IMPACT είναι ο μόνος Πάροχος με αποκλειστικό αντικείμενο την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Για περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις ανεξάρτητες από την τεχνολογική υποδομή ή το ERP του Πελάτη.